Digitaliseringens

utmaningar
fortsätter

Stockholmsmässan
14 November 2019, Stockholm

FÖRANMÄL DIG
218
days
8
hours
43
min
38
sec

Thanks to our 2018 Partners

MISSION STATEMENT

HoSIT Mission Statement

 

HoSIT såg dagens ljus, samtidigt som det nya millenniet. Konceptet skapades 1999 (den första HoSIT-konferensen hölls 2000). Detta i en tid, då alla började inse, att framtiden för kostnadseffektiv sjukvård, var beroende av att kunna hålla jämna steg med de teknologiska framstegen.

Med generationer som lever längre, med växande befolkningar och dessutom antalet människor i behov av vård på ständig frammarsch, så är det uppenbart att de nya teknologierna behöver vara en katalysator för en hanterbar vård.

Beräkningarna i sig kan variera en aning, men de pekar alla i samma riktning. Statens Kommuner och Landsting, kom för några år sedan fram till att ytterligare ett par hundra personer kommer att behöva anställas inom vården inom ett så kort tidsperspektiv som ett decennium – om svensk sjukvård bara fortsätter att arbeta på samma sätt som i dag.

Att hälso- och sjukvården behöver hålla jämna steg med dagens cutting edge technology, som nya behov och verktyg inom analytics, eller den massiva frammarschen inom AI (för att nämna ett par exempel) är absolut nödvändigt, om samhället ska ha någon chans att öka kvalitén inom hälso- och sjukvården.

Faktum är att med växande befolkningar, så behövs detta för att överhuvudtaget behålla den nuvarande nivån på kvalitet i vården.

Och för att detta ska kunna hända, så är det en självklarhet att verksamma yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdens IT, inte bara måste samarbeta mer. De måste även dela eller sprida, den livsviktiga information som de har tillgång till.

Att facilitera och hjälpa till med detta… det är vårt uppdrag… vår mission!

 

 

Citat:

 “HoSIT 2017 var ännu bättre än HoSIT 2016. Det var verkligen värt tiden att vara här. Jag hoppas kunna närvara 2018 också”.

– Robert Winroth, Innovationslandstingsråd, Västerbottens Läns Landsting.
Talare HoSIT 2016 och HoSIT 2017 

 


 “En tacksam och bra publik. Det var ett nöje att kunna bidra med något på HoSIT 2017”.

– Peter Jihde
Inspirationstalare 2017

  


HoSIT

MESSAGE SENT!