Anders Sylvan: ”De närmsta åren är avgörande”

Sverige har ambitionen att bli bäst i världen på eHälsa, senast år 2025.
Sakligt – eller bara en slogan?

– Det är dom närmsta två, tre åren som avgör om vi verkligen menar någonting med den här frågan, säger Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

382932

 

 

Regeringen har, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, tydligt uttryckt målsättningen att Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025.

Och frågan finns givetvis med på agendan, när Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare, möts på den årliga HoSIT-konferensen i Stockholm den 6 oktober.

En av talarna på konferensen är Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

– Jag uppfattar det som en klar ambition, som går igenom flera departements arbeten. Däremot ser jag ju kanske, att man inte har startat synkroniseringen på regeringsnivå eller att alla departement tar åt sig den frågan lika hårt.

 

– Jag tror att det finns en gedigen tro, att det här går att förverkliga. Men då behövs det en ordentlig synkronisering, då behövs det ett statligt samordnaransvar, säger Anders Sylvan.

Som fortsätter:

– Det är dom närmsta två, tre åren som avgör om vi verkligen menar någonting med den här frågan.

HoSIT-talaren Anders Sylvan har en bred bakgrund i vård-Sverige. Han är kirurg i botten, med ett långt förflutet inom Västerbottens läns landsting. Han har tidigare varit verksamhetschef på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, och även sjukvårdschef på Gotland.

För närvarande är han ordförande för ”SUSSA”-gruppen, en grupp med nu åtta landsting som samarbetar i eHälsofrågor – och som har en stor upphandling av infrastruktur 359230framför sig.

En upphandling som som är väldigt aktuell, inför HoSIT-konferensen på Hotell Birger Jarl i Stockholm den 6 oktober.

– Vi har aviserat, att det är uppstart i upphandlingen tidigt i höst. Tidtabellen gäller fortfarande. Det är inget avsteg ifrån det. Vi har hela tiden hävdat att vi behöver hålla en tidtabell. Förberedelsen har pågått i två år, när jag säger att det är uppstart i höst, så betyder det att vi går ut med anbudsförfrågan då.

På HoSIT i Stockholm den 6 oktober deltar Anders Sylvan i paneldebatten ”Hur skapar vi ett nationellt ramverk som fungerar?”, tillsammans med Anna Lefevre Skjöldebrand från Swedish Medtech, Johan Assarsson från Inera och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.