“Det ska inte ta 17 år innan innovationerna kommer patienterna till nytta” – Robert Winroth


Robert Winroth är innovationslandstingsråd i Västerbotten. Foto: Yaroslava Gvertseva

I Västerbotten vill man stärka samarbetet med näringslivet. Sverige och svensk hälso- och sjukvård står inför en rad utmaningar som man delar med resten av världen. Det ställer ökade krav på nya innovativa lösningar. Men det är lättare sagt än gjort.
– Det finns en rad hinder för att vi idag ska kunna sätta oss ner runt bordet med andra offentliga och privata aktörer och gemensamt ta fram de lösningar som behövs, säger Robert Winroth (Mp), som är innovationslandstingsråd i Västerbottens läns landsting (VLL).

Robert Winroth fortsätter:
– Det är inte rimligt att det idag kan ta 17 år innan en innovation ens kommer patienterna till nytta. Det vill vi ändra på, säger Robert Winroth.
Västerbottens läns landsting har hittat ett recept för att möta de hinder som står i vägen. I Västerbotten har man länge arbetat med utmaningsdriven innovation och utveckling med ambition om att stärka samarbetet med näringslivet.
– Genom att ingå partnerskap med bolagen stärker vi länken mellan behov och lösning och delar på såväl risk som ansvar för värdeskapandet, resultatet blir ett win-win för samtliga parter. Vi kallar det värdeskapande innovation i partnerskap.
2013 initierades VLL:s första pilotsatsning och sedan dess har man fortsatt med att utarbeta en modell för hur man kan bedriva utvecklingsarbetet mer strukturerat. Under hösten 2017 fick man det nationella uppdraget att utreda förutsättningarna för innovation i partnerskap i svensk hälso- och sjukvård, med finansiering från Vinnova.
– Det är alla moders hinder-sammanställning över de mest angelägna hinder som behöver adresseras inom området. Och vi har såklart även en plan för hur detta ska adresseras, säger Robert Winroth som återigen är talare på HoSIT, konferensen för Hälso- och sjukvårdens företrädare i Stockholm den 3 oktober.

Vilka typ av hinder är det som försvårar utveckling?

– Det handlar om allt ifrån juridiska frågor till hälso- och sjukvårdens oändliga silos. Svårigheten att mäta och följa upp relevanta hälso- och kostnadsdata för att få bättre koll på verksamheten och kunna jobba värdefokuserat. Sen såklart ersättningsmodeller och andra incitament som skulle behöva understödja innovation och utveckling på ett bättre sätt än idag.

Elham Pourazar.

Elham Pourazar, som lett utredningsarbetet och jobbar som innovations- och värdestrateg på OC Transformation Partners och VLL Innovation – landstingets helägda innovationsbolag – fortsätter:
– De hinder vi har identifierat står i vägen för att innovationssatsningar ska kunna genomföras med snabbare tid från idé till effekt. Det går inte att adressera var och en av dessa hinder för sig. Sverige behöver ta ett helhetsgrepp kring problematiken. Det som egentligen behövs är en systemtransformation för att öka innovationsmottagligheten i hälso- och sjukvården.

Hur har ni tänkt genomföra detta i praktiken?

Västerbottens har ett arbetssätt där man väver ihop det operativa partnerskapsarbetet i verksamheterna (så kallade case) med ett mer strategiskt perspektiv för landstinget som koncern. Genom att köra igenom skarpa satsningar direkt i vårdens vardag har man kunnat identifiera en rad hinder.

– Vår devis har länge varit att vi måste våga testa för att se var det brister. Bara då kan vi ge oss på att laga det som är trasigt.

I Västerbotten finns det innovationskliniker som bedriver testarbetet i praktiken, på verksamhetsnivå. Andra utmaningar har krävt att landstinget sett över sin innovationslednings- och stödstruktur för att kunna ta sig an mer komplexa hinder.

– Utredningen vi har gjort visar att alla de här hindren är gemensamma för hela vårdsystemet i Sverige. Vår tanke är att skala upp det arbete vi hittills gjort med mer muskler nationellt – och då också adressera de hinder som idag står bortom vårt mandat och kapacitet som ett ensamt landsting.

Nästa steg

I början på juni 2018 sammanställer VLL materialet som bland annat ska levereras till regeringens Life Science-kontor och Vinnova.

– Vi vill visa att det finns en väg framåt. Och den har potential att sätta Sverige på världskartan för en hälso- och sjukvård som både bidrar till innovationskraft och drar nytta av den när framtidens vård ska utformas. Vi är övertygade om att vi kommer att lyckas! Men förslaget kommer att behöva nationellt stöd och gemensamma krafter för att kunna bli framgångsrikt. En systemtransformation kräver mod och partnerskap, och att vi slutar blunda och inte längre undviker de stora utmaningarna, förklarar Robert Winroth.
Winroth deltar på HoSIT i en “politiker-panel” tillsammans med Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholm. Marie Morell, oppositionsråd, Östergötland. Och regerings-representanten Jenni Nordborg som är Nationell samordnare för Life Science.

Follow us on Social Media to stay updated!

Leave a Reply