“Digitalisering kan skapa ett A-lag och ett B-lag” – Hans Winberg


Bild: HoSIT 2017

Den svenska sjukvården är bland den bästa i världen.
Men digitaliseringen av vården, är långt ifrån ett självspelande piano. Det finns fallgropar att se upp med:
– De som exempelvis väljer vård via nätet, får snabbare hjälp i dag. Men alla klarar inte av att hänga med i utvecklingen, varnar Hans Winberg, som är generalsekreterare för stiftelsen Leading Health Care.

Svensk vård håller världsklass.
Men det faktum att utvecklingen verkligen accelererar just nu, innebär även problem att se upp med.
– Mycket av digitaliseringen nu, sker utanför vårdens ordinarie system. Och dom som kan migrera, gör det, till system som erbjuder bättre vård, med bättre kvalitet, säger Hans Winberg.

Winberg konstaterar:
– Patienter migrerar gärna till lösningar som fungerar.
Stiftelsen Leading Health Care, kopplad till Handelshögskolan i Stockholm, startades 2010, och har som målsättning att föra samman vårdens olika aktörer, för att effektivisera utvecklingen.

Sverige har sedan tidigare, enligt ett regeringsbeslut i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, ambitionen att senast år 2025 bli bäst i världen på att inom vården, ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men Hans Winberg varnar nu för att det nya “vårdlandskapet”, kan dela upp patienterna i ett A-lag och ett B-lag, om vi inte ser upp.

– “Det nya”, kräver väldigt mycket av dom som ska flytta. Risken finns att vi skapar ett “två tredjedelssamhälle”. Två tredjedelar av patienterna orkar migrera för att hitta smidigare lösningar. En tredjedel, kommer att “vara kvar” och då får de också sämre vård.

Vilka är det som blir kvar?

– De som inte själva är IT-mogna. Eller som inte kan bedöma, eller som inte vågar flytta. Alla som inte har kompetensen att “override the system”. Det kommer att drabba svårt sjuka, mer än de mindre sjuka. Och det kommer definitivt att ha med utbildning och socioekonomi att göra också. Desto bättre utbildad du är, desto lättare kan du välja en lösning som funkar snabbt.

Men vad blir då konsekvenserna av detta, förutom att den del av befolkningen, får sämre vård?

– Risken är att vi får ojämlik vård, så det sjunger om det. Det urholkar skatteviljan, det urholkar tilliten till hela systemet.
Hans Winberg menar att vården har ett oerhört spännande läge just nu, men att det finns en stor fara, om vi inte anammar det nya tillräckligt fort.
– Bland vissa, så har det har handlat mycket om att undvika allt för innovativa nymodigheter, till exempel “Nätläkare är farliga, dom kan vi inte ha”. Många av de förändringar som sker nu, är så disruptiva, att många tycker, “Hold your horses, nu måste vi gå långsamt fram!”

Men?

– Som jag ser nu, så är det inte en möjlighet längre! Vi har tidigare ägnat oss mycket åt administrativ styrning. Men nu transformeras vården. Nu levereras vård och omsorg i nya former. Det transformerar gamla strukturer, det ändrar på maktförhållanden, och det är otroligt spännande.
Winberg vill dock förtydliga:
– Vi måste ägna oss mycket åt styrning framöver också. Men den måste se helt annorlunda ut och bygga på nya grundantaganden. Problem kan inte lösas, med samma tänkande som skapade dem.

Hans Winberg är rundabords-moderator på konferensen HoSIT (Hälso- och Sjukvårdens IT-företrädare), på Hotel Birger Jarl i Stockholm den 3 oktober.
Hans rundabordsrubrik på HoSIT är:
“Digitalisering – hur tar vi hand om möjligheterna, utan att förstöra det vi har”.
– Det här är den mest spännande tiden, under de 20 åren som jag har hållit på med hälso- och sjukvård!

Follow us on Social Media to stay updated!

Leave a Reply