.

Klockan 13:00 den 4 september så kommer vi att ha ett HoSIT-webinar med Dick Lindberg från Socialstyrelsen.

Kort beskrivning av sessionen:

Socialstyrelsen gör varje år en enkätundersökning i landets alla kommuner. Frågorna handlar om e-tjänster, välfärdsteknik, säker roll- och behörighetsidentifikation, redskap för mobila arbetssätt, användning av den nationella patientöversikten och strukturerad dokumentation och klassifikationer.

I presentationen redovisas utvecklingen under de senaste fem åren.

Biografi:

Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen och har flera uppdrag inom området e-hälsa och välfärdsteknik. Han är bland annat projektledare för den årliga uppföljningen av välfärdsteknik- och e-hälsoutvecklingen i kommunerna och ansvarar för den årliga rapporten ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna”. Någon har kallat rapporten för “e-hälsobarometern”.

Vi kommer bland annat ta upp dessa ämnen:

o Tillgänglighet och e-tjänster

o Hur skyddar kommunerna uppgifter om enskilda klienter, brukare och patienter?

o Välfärdsteknik i kommunerna. Bredd och djup när det gäller införande

o Vilka är hindren för utvecklingen?

Klicka HÄR för att registrera er till detta webinar.

Follow us on Social Media to stay updated!

Leave a Reply