Advisory board

karinbengtsson80x80Karin Bengtsson, e-strateg, Kommunförbundet Stockholms Län
Ansvarar för utveckling av regionens eHälsa för kommunerna i Stockolms län. Jag är socionom med bakgrund i Socialtjänsten. Under de senaste 10 åren har jag arbetat med processutveckling och verksamhetsutveckling som stöds av IT.


Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L), Stockholm Läns Landsting
Daniel är Sveriges första innovationslandstingråd. Daniel arbetar inom Stockholms läns landsting med ansvar för innovation, eHälsa, IT-utveckling och patientnära tjänster.Daniel är statsvetare (pol.mag.) och arbetade tidigare som Chefsstrateg för vårdutveckling på Vinnova och innan dess som kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Han har erfarenhet från kvalificerat förhandlings- och lagstiftningsarbete, och var också ansvarig för en rad internationella samarbetsprojekt på eHälsoområdet.


David Liljequist, Förbundsombudsman, Vårdförbundet
Leg. Sjuksköterska inom anestesi och intensivvård. Kombinerade yrkesarbete med fackliga uppdrag till 1990. Arbetade därefter tio år som lokal förbundsombudsman och konfronterades i den rollen med krocken mellan vision och verklighet vid IT-införande inom vården. Gick systemvetarutbildning vid Stockholms Universitet och började sedan på Vårdförbundets nationella kansli. Förutom arbetet med eHälsa har jag erfarenhet som projektledare för intern systemutveckling. Representerar Vårdförbundet bl.a. i den Nationella samrådsgruppen för eHälsa inom vård och omsorg och Vitalis programråd. Vi har fokus i första hand på vårdsystemens användbarhet, processtöd och utbildning av professionerna inom eHälsa.


Håkan Eriksson, leg. läk. och professor em, Karolinska institutet
Han var biträdande huvudsekreterare i Medicinska forskningsrådet perioden 1978 – 1995 och sekreterare i Regeringens forskningsberedning perioden 1991 -1994. Han var under perioden 1997-2008 koordinator för området ”Hälso- och Sjukvård” inom KK-stiftelsen och härvid bl a programansvarig för programmen “IT inom Hälso- och Sjukvården”, ”Swedish Brain Power”, ”IT-demonstratorer inom Hälso- och Sjukvård” och ”Visualise-ring”. . Han var ordförande i den av Regeringen 2001 tillsatta arbetsgruppen med uppgift att föreslå strategier för att koordinera nationella insatser inom telemedicin. Gruppen presenterade sin rapport ”Vård ITiden” år 2002. Han har publicerat ca 130 vetenskapliga artiklar och skrivit artiklar och hållit föredrag om medicinsk forskning och IT och dessas möjliga effekter på utvecklingen inom det framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Hans huvudintressen gäller bl a hur kunskapsöverföringen mellan medicinsk forskning och tillämpad vård kan effektiviseras samt hur IT kan utnyttjas inom diagnostik, terapi och utbildningen inom hälso- och sjukvården.


Rikard Lövström, leg läk och spec i allmänmedicin
Specialist i allmänmedicin, ledamot i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik i Sveriges läkarförbund, samt arbetar som projektledare för IT-projekt inom hälso- och sjukvård.

 


Karina Tellinger, Strateg, Center för eHälsa i samverkan
Center för eHälsa i samverkan (CeHis) koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och regelverk som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Karina har det strategiska ansvaret och är beställare av de nationella projekten med läkemedels-anknytning. Tex projekt för en samlad läkemedelslista och tillgång  kvalitetssäkrad läkemedelsinformation (SIL, NOD och Pascal). Karina är leg sjusköterska och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon arbetade tidigare som affärsutvecklare inom Microsoft Public Sector och som Senior Adviser eHälsa på Socialdepartmentet. Dessförinnan var Karina ansvarig för Apotekets eHälsostrategi och arbetade då med att införa eRecept i Sverige.


patriksundstromPatrik Sundström, Programansvarig för eHälsa, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting
Patrik Sundström är programansvarig för eHälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Han lång erfarenhet från ehälsoområdet och har nyligen arbetat på Socialdepartementet som huvudsekreterare i Utredningen om rätt information i vård och omsorg och dessförinnan bl.a. på CeHis och Datainspektionen.


Ragnar Lindblad, HoSITs ordförande och grundare
Läkare från Göteborg med över 25 års erfarenhet av IT i vården som blev IT-chef på Danderyds sjukhus 1999. Grundade året därpå HoSIT tillsammans med kollegorna Christer Maskåll och Ulf Hertin. Började 2005 på B3IT och är numera VD i B3IT Healthcare.

 


Vill du komma i kontakt med HoSITs Advisory board? Maila oss här