Intervjuer

Anders Sylvan:
 ”De närmsta åren är avgörande”

Sverige har ambitionen att bli bäst i världen på eHälsa, senast år 2025.
Sakligt – eller bara en slogan?
– Det är dom närmsta två, tre åren som avgör om vi verkligen menar någonting med den här frågan, säger Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

359230

Regeringen har, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, tydligt uttryckt målsättningen att Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025.

Och frågan finns givetvis med på agendan, när Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare, möts på den årliga HoSIT-konferensen i Stockholm den 6 oktober.

En av talarna på konferensen är Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

– Jag uppfattar det som en klar ambition, som går igenom flera departements arbeten. Däremot ser jag ju kanske, att man inte har startat synkroniseringen på regeringsnivå eller att alla departement tar åt sig den frågan lika hårt.

– Jag tror att det finns en gedigen tro, att det här går att förverkliga. Men då behövs det en ordentlig synkronisering, då behövs det ett statligt samordnaransvar, säger Anders Sylvan.

Som fortsätter:

– Det är dom närmsta två, tre åren som avgör om vi verkligen menar någonting med den här frågan.

HoSIT-talaren Anders Sylvan har en bred bakgrund i vård-Sverige. Han är kirurg i botten, med ett långt förflutet inom Västerbottens läns landsting. Han har tidigare varit verksamhetschef på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, och även sjukvårdschef på Gotland.

För närvarande är han ordförande för ”SUSSA”-gruppen, en grupp med nu åtta landsting som samarbetar i eHälsofrågor – och som har en stor upphandling av infrastruktur framför sig. 382932

En upphandling som som är väldigt aktuell, inför HoSIT-konferensen på Hotell Birger Jarl i Stockholm den 6 oktober.

– Vi har aviserat, att det är uppstart i upphandlingen tidigt i höst. Tidtabellen gäller fortfarande. Det är inget avsteg ifrån det. Vi har hela tiden hävdat att vi behöver hålla en tidtabell. Förberedelsen har pågått i två år, när jag säger att det är uppstart i höst, så betyder det att vi går ut med anbudsförfrågan då.

På HoSIT i Stockholm den 6 oktober deltar Anders Sylvan i paneldebatten ”Hur skapar vi ett nationellt ramverk som fungerar?”, tillsammans med Anna Lefevre Skjöldebrand från Swedish Medtech, Johan Assarsson från Inera och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.


“Vi har tagit ett grepp om IT-Arkitekturen”

Den nationella IT-arkitekturen, har länge varit en svår stöttesten, för vården.Men det är också något, som svensk sjukvård är på väg att komma till rätta med.

– Vi har ett bra arbete med en nationell arkitektur på olika sätt. Jag tycker att vi har tagit ett grepp om den frågan, berättar Ineras VD Johan Assarsson.

johan_assarsson

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Vilket är… lättare sagt än gjort.

Men en av de stora stöttestenarna, själva IT-arkitekturen, är verkligen på rätt väg, enligt VD Johan Assarsson.

– Det är inte så där enkelt, som att säga att det är en viss standard, som ska gälla. Det kommer att vara ett ständigt arbete. Det handlar om att se vilka roller, olika aktörer har. Där har Inera en roll, eHälsomyndigheten en roll, med flera. Det gäller att få ihop hela det här systemet, och arbetet, så att det fungerar på ett bra sätt. Och att vi även har internationella utblickar, på dom bitarna.

Enligt Assarsson, så ser läget totalt sett, klart bättre ut nu än bara för ett par år sedan:

– Det som vi börjar leverera nu, bygger på den nationella arkitekturen. För två år sedan, var vi inte där. Du kan se på nationell patientöversikt, den bygger på den nationella arkitekturen. Du kan se på patienternas tillgång till journalerna, den bygger på IT-arkitekturen. Allt fler system, börjar förhålla sig till det. Och det är vårt uppdrag med interoperabilitet, på olika sätt.

“Det som vi börjar leverera nu,

bygger på den nationella arkitekturen.

För två år sedan, var vi inte där.”

Assarsson fortsätter:

– Det handlar om att allt mer av tjänsterna kommer att integreras, i de ordinarie vård-dokumentationssystemen. Det är ofta det som är problemet, att man hoppar mellan olika system, att det är olika inloggningar och autentiseringar.

22785949022_c3f8c69cd4_o

Johan Assarsson är en av över 30 starka röster från healthcare IT-sfären, som redan har tackat ja – och som kommer att höras som talare, på årets årliga konferens för Hälso- och Sjukvårdens IT-företrädare (HoSIT), den 17:e i ordningen.

I HoSITs paneldebatt, ”Hur skapar vi ett nationellt ramverk som fungerar?”, deltar Johan Assarsson tillsammans med Anna Lefevre Skjöldebrand från Swedish Medech, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Västerbottens landshövding Anders Sylvan.

Konferensen äger i år rum på Hotell Birger Jarl i Stockholm, torsdagen den 6 oktober.

Nytt för i år, är att kommunerna har ett helt ”spår”, ett eget debatt- och talarforum, som pågår hela dagen.

 


”LAGSTIFTNINGEN HÄNGER INTE MED”

På HoSIT samlas bland andra, politiker och verksamhetschefer, kopplade till e-hälsa.

Men även andra viktiga aktörer inom healthcare IT. Och givetvis är även de som kämpar på ”golvet”, med och delar med sig, av sina erfarenheter. Och problemen är många:

– Lagstiftningen har inte hängt med i den digitala utvecklingen, berättar Håkan Falknäs som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Västerås Stad.

 

Håkan Falknäs har jobbat som sjuksköterska, sedan 1977. Han har erfarenhet, från både kommun och landsting. Och han är känd för sin frispråkighet. Men han vet å andra sidan, också vad han talar om. Eftersom han får stirra sanningen i vitögat, varje arbetsdag.

Håkan fick många ögonbryn att höjas, när han i slutet av förra året, gjorde följande uttalande i Dagens Medicin:

– Här i Västerås har vi 15 olika familjeläkarenheter med flera olika

journalsystem, tre olika leverantörer av hemsjukvård och 15 olika hemtjänstleverantörer. En patient kan ha Q-RA:s hemsjukvård och Attendos hemtjänst, nattetid kommer den kommunala hemsjukvården och vid larmutryckningar kommer en fjärde aktör. Och ingen av dessa parter, har möjlighet att ta del av varandras journalanteckningar. Jag får ont i huvudet, bara av att förklara hur det ser ut…

Håkan är en av talarna på den 17:e HoSIT-konferensen den 6 oktober i år. I år ägnar konferensen HoSIT (Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare) ett helt spår, till talare från kommunerna,

Håkan ser fram emot sin presentation, som handlar om den gamla problematiken, med vårdsystem som ”inte talar med varandra”:

– Det är lagstiftningen, som skapar höga murar mellan olika vårdgivare. Mellan slutenvård, öppenvård, primärvård, kommun. Och även med olika lagar inom kommunen, som socialtjänstlagen kontra hälso- och sjukvårdslagen, det är även väggar däremellan.

Vidare säger Håkan:

– Lagen om valfrihetssystem, ställer också till med problem. Att välja fritt är väl positivt, men då hänger inte lagstiftningen med där heller. Olika aktörer har sina egna digitala system, med murar däremellan. Visst kan man tycka, att det borde vara lika i hela landet, men där sätter datainspektionen och andra datalagar stopp. För de har inte hunnit med i det här. Frågar man medborgarna, så tar de för givet, att man kan läsa i varandras system. Väldigt få skulle säga nej till det.

Problematiken är inte ny, men Håkan Falknäs hoppas att kunna dela med sig av förslag på lösningar. I alla fall till en del av problematiken.

Håkan deltar i ”Kommun”-spåret, på årets HoSIT på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Ett exklusivt spår under hela dagen, som bara tar upp kommunala spörmsål.

Med i det spåret, finns flera andra intressanta talare. Som Hörby kommuns socialchef Eva Klang Vänerklint och Stockholms CIO Ann Helenius. Och de senaste nyheterna inom 108 K kommer att diskuteras av Karin Bengtsson, e-hälsostrateg på KSL och Thomas Jungbeck från Västkom.

Varmt välkomna till HoSIT!


Intervju med Heidi Stensmyren – ”Oroväckande att vi inte kommit längre!”

 

Heidi_StensNr_200Att svensk sjukvård står inför stora utmaningar, är inget nytt.

Men Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, ger inte den nuvarande situationen någon lysande recension:

–  När vi inte har ett regelverk på plats än, så har vi ingen karta att manövrera efter.

Heidi Stensmyren är verksam specialist i anestesi på Danderyds sjukhus. Hon har varit en av de mest flitiga rösterna i läkarkåren, under en längre tid. Hon har exempelvis varit ledamot i läkarförbundets centralstyrelse, de senaste tio åren.

Ordförande i Sveriges läkarförbund är hon, sedan maj 2014.

Hon talar på HoSIT för första gången. Och hon ser fram emot debatten ”Hur skapar vi ett nationellt ramverk  som fungerar?”.

– När vi inte har ett regelverk på plats än, så har vi ingen karta att manövrera efter. Vi kan inte bygga upp system och rutiner. Och det är klart att det är ett stort problem, för hälso- och sjukvården och för våra medlemmar.

I paneldebatten på HoSIT, deltar Heidi tillsammans med VD Anna Lefevre Skjöldebrand från Swedish Medtech, Ineras VD Johan Assarsson och Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan.

Vad är det största problemet i svensk sjukvård just nu, för läkarna?

– Tillgången till information, informationsöverföring mellan enheterna, skulle jag säga är det det stora problemet. Men det beror, var i Sverige du är. Är du i Skåne, så skulle folk säga att det är IT-systemet i primärvården. Där är det själva IT-systemet, som har så dålig kapacitet, att det allt för ofta har driftsstop.

Men det stora spörsmålet för den större delen av Sverige, är alltså frågorna kring just informationsöverföring.

– Vi väntar på att departementet, ska sätta ner foten i de här frågorna. Det har vi väntat på ett tag. Det är oroväckande att vi inte kommit därifrån än, konstaterar Heidi Stensmyren.

På HoSIT, konferensen för Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare i Stockholm den 6 oktober, talar även Karin Båtelson, som är vice ordförande i Sveriges läkarförbund (och ordförande för Sjukhusläkarna). Karin deltar i en annan paneldebatt, ”Hur går vi från innovation till implementation?”.