”LAGSTIFTNINGEN HÄNGER INTE MED”

På HoSIT samlas bland andra, politiker och verksamhetschefer, kopplade till e-hälsa.

Men även andra viktiga aktörer inom healthcare IT. Och givetvis är även de som kämpar på ”golvet”, med och delar med sig, av sina erfarenheter. Och problemen är många:

– Lagstiftningen har inte hängt med i den digitala utvecklingen, berättar Håkan Falknäs som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Västerås Stad.

3631193_3744_2104

 

 

 

Håkan Falknäs har jobbat som sjuksköterska, sedan 1977. Han har erfarenhet, från både kommun och landsting. Och han är känd för sin frispråkighet. Men han vet å andra sidan, också vad han talar om. Eftersom han får stirra sanningen i vitögat, varje arbetsdag.

Håkan fick många ögonbryn att höjas, när han i slutet av förra året, gjorde följande uttalande i Dagens Medicin:

– Här i Västerås har vi 15 olika familjeläkarenheter med flera olika

journalsystem, tre olika leverantörer av hemsjukvård och 15 olika hemtjänstleverantörer. En patient kan ha Q-RA:s hemsjukvård och Attendos hemtjänst, nattetid kommer den kommunala hemsjukvården och vid larmutryckningar kommer en fjärde aktör. Och ingen av dessa parter, har möjlighet att ta del av varandras journalanteckningar. Jag får ont i huvudet, bara av att förklara hur det ser ut…

Håkan är en av talarna på den 17:e HoSIT-konferensen den 6 oktober i år. I år ägnar konferensen HoSIT (Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare) ett helt spår, till talare från kommunerna,

Håkan ser fram emot sin presentation, som handlar om den gamla problematiken, med vårdsystem som ”inte talar med varandra”:Håkan Falknäs (1) 21

– Det är lagstiftningen, som skapar höga murar mellan olika vårdgivare. Mellan slutenvård, öppenvård, primärvård, kommun. Och även med olika lagar inom kommunen, som socialtjänstlagen kontra hälso- och sjukvårdslagen, det är även väggar däremellan.

Vidare säger Håkan:

– Lagen om valfrihetssystem, ställer också till med problem. Att välja fritt är väl positivt, men då hänger inte lagstiftningen med där heller. Olika aktörer har sina egna digitala system, med murar däremellan. Visst kan man tycka, att det borde vara lika i hela landet, men där sätter datainspektionen och andra datalagar stopp. För de har inte hunnit med i det här. Frågar man medborgarna, så tar de för givet, att man kan läsa i varandras system. Väldigt få skulle säga nej till det.

Problematiken är inte ny, men Håkan Falknäs hoppas att kunna dela med sig av förslag på lösningar. I alla fall till en del av problematiken.

Håkan deltar i ”Kommun”-spåret, på årets HoSIT på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Ett exklusivt spår under hela dagen, som bara tar upp kommunala spörmsål.

Med i det spåret, finns flera andra intressanta talare. Som Hörby kommuns socialchef Eva Klang Vänerklint och Stockholms CIO Ann Helenius. Och de senaste nyheterna inom 108 K kommer att diskuteras av Karin Bengtsson, e-hälsostrateg på KSL och Thomas Jungbeck från Västkom.

Varmt välkomna till HoSIT!

FOTNOT:

o Håkan Falknäs har tyvärr lämnat återbud, till årets upplaga av HoSIT. Men det finns givetvis över 30 intressanta talare på HoSIT-agendan, från hela eHälsa-spektrat!