HoSIT mission statement

 

HoSIT såg dagens ljus, samtidigt som det nya millenniet. Konceptet skapades 1999 (den första HoSIT-konferensen hölls 2000). Detta i en tid, då alla började inse, att framtiden för kostnadseffektiv sjukvård, var beroende av att kunna hålla jämna steg med de teknologiska framstegen.

Med generationer som lever längre, med växande befolkningar och dessutom antalet människor i behov av vård på ständig frammarsch, så är det uppenbart att de nya teknologierna behöver vara en katalysator för en hanterbar vård.

Beräkningarna i sig kan variera en aning, men de pekar alla i samma riktning. Statens Kommuner och Landsting, kom för några år sedan fram till att ytterligare ett par hundra personer kommer att behöva anställas inom vården inom ett så kort tidsperspektiv som ett decennium – om svensk sjukvård bara fortsätter att arbeta på samma sätt som i dag.

Att hälso- och sjukvården behöver hålla jämna steg med dagens cutting edge technology, som nya behov och verktyg inom analytics, eller den massiva frammarschen inom AI (för att nämna ett par exempel) är absolut nödvändigt, om samhället ska ha någon chans att öka kvalitén inom hälso- och sjukvården.

Faktum är att med växande befolkningar, så behövs detta för att överhuvudtaget behålla den nuvarande nivån på kvalitet i vården.

Och för att detta ska kunna hända, så är det en självklarhet att verksamma yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdens IT, inte bara måste samarbeta mer. De måste även dela eller sprida, den livsviktiga information som de har tillgång till.

Att facilitera och hjälpa till med detta… det är vårt uppdrag… vår mission!

 

 

HoSIT mission statement (English)

HoSIT came about just before the millennium. The concept was created in 1999 (first conference in 2000), at a time when everyone was starting to realise, that the future of affordable healthcare lies in keeping up with the advancement of technology. 

With generations living longer, populations growing, and the number of people needing healthcare constantly on the increase – it is quite obvious that new technologies need to be the catalyst for manageable healthcare.

The calculations are different, but they all point in the same direction: Statens Kommuner & Landsting, in charge of the 290 municipalities and 21 regions in Sweden, has years ago come to the conclusion that a couple of hundred thousand MORE people would need to be employed in Swedish healthcare within a decade, if Swedish healthcare continues working more or less according the same due process as of today.

For healthcare to keep up with the cutting edge technology of the day, like changing analytics needs and the powerful march of artificial intelligence, is absolutely necessary if society is to have any chance to improve the quality of healthcare. Actually, with growing populations, it is absolutely neccessary, just to maintain the current level.

And for this to happen, it goes without saying that it is imperative that industry professionals within the healthcare IT sector, share the all or most of the information that they have access to.

To help that become a reality, that is our mission.