HoSIT uppdrag

 

Hosit kom till precis före millennieskiftet. Conceptet skapades 1999 (den första konferensen hölls 2000), under en tid då alla började inse att framtiden för kostnadseffektiv vård var direkt beroende av att hålla sig a jour med teknologi-avancemang.

 

Med den stora frågan, kommer åldrande befolkningar att skapa ett finansiellt tryck, som till slut kommer att göra det nödvändigt att överge lättillgänglig och prisvärd vård?”. Det är naturligtvis vedertaget, att tillämpning av den allra senaste cutting edge-teknologin inom sjukvården, är ett måste för bättre sjukvård. Till exempel:

 

  • Digitalisering inom eHälsa/Sjukvården
  • Data Management/Clinical Data Centralization in Healthcare
  • AI inom sjukvården

 

Eftersom vården, hälso- och sjukvårdens IT och Medtech förändras och ständigt utvecklas, med hög hastighet, så är det ett måste för sjukvården att hänga med i den senaste tekniken, som förändrade analytics-behov och den snabba framfarten inom artificial intelligence. Detta är absolut nödvändigt, om samhället ska ha någon som helst chans att förbättra sjukvårdens kvalité.

Med den växande befolkningstakten, är det absolut nödvändigt, enbart för att bibehålla den nuvarande nivån.

Målet med sjukvård i Sverige är att erbjuda en kvalite och service som håller en hög standard, överträffar patienternas förväntningar och som tillhandahålls i ett praktiskt, kostnadseffektivt och tillgängligt sätt enligt “Vision 2025”. Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

 

För att detta ska bli verklighet, så är det absolut avgörande, att eHälsa sektorns främsta aktörer, delar all eller det mesta av den information och kunskap som de besitter – med varandra.

 

Att göra denna fantastiska möjlighet till en verklighet – det är HoSITs mission.

 

 

 

HoSIT mission statement

 

HoSIT came about just before the millennium. The concept was created in 1999 (the first conference was held in 2000), at a time when everyone was starting to realise that, the future of affordable healthcare, lies in keeping up with the advancement of technology.


With the big question “Will the ageing population create financial strains that ultimately make it necessary to abandon easy access to health care?” it goes without saying that embracing cutting edge technology into healthcare is a must for better healthcare. E.g.:

 

  • Digitalisation in eHealth/Healthcare
  • Data Management/Clinical Data Centralization in Healthcare
  • AI in healthcare

 

As healthcare and healthcare IT in Sweden is rapidly evolving, it is a must for healthcare to keep up with the cutting edge technology of the day, like changing analytics needs and the powerful march of artificial intelligence, is absolutely necessary if society is to have any chance to improve the quality of healthcare. In fact, with growing populations, it is absolutely necessary, just to maintain the current level.

 

The goal of healthcare in Sweden is to offer quality care and services that set community standards, exceed patients’ expectations and are provided in a caring, convenient, cost-effective and accessible manner according to the “Vision 2025”. Which is about Sweden becoming the world’s leading country, as far as using digitisation for the advancement of eHealth, is concerned.

 

And for this to happen, it goes without saying that it is imperative that industry professionals within the healthcare IT sector, share the all or most of the information that they have access to.

 

To help that become a reality, that is our mission.