Av IT-företrädare för IT-företrädare inom
hälso- och sjukvård under nitton år!

HoSIT startades våren 1999 av Ragnar Lindblad, Christer Maskåll och Ulf Hertin som ett nätverk för personer verksamma inom vård och IT. Ragnar är läkare och arbetade vid tiden som IT-chef på Danderyds sjukhus och Christer inom det som då hette Nordöstra produktionsområdet i SLL.  Som en del av nätverkets verksamhet genomförde man den första konferensen i april samma år och lyckades redan då samla drygt 200 personer från hela landet. Sedan dess har konferensen arrangerats vid ytterligare sjutton framgångrika tillfällen.

Idag har HoSIT utvecklats till Sveriges ledande konferens inom området. Ragnar och Christer håller fortfarande hårt på konferensens ursprungliga idé; ett genomarbetat konferensprogram tillsammans med möjligheter att träffa branschkollegor under avslappnande former. På konferensagendan finns alltid en blandning av expertföreläsningar, praktikfall där kollegor berättar om egna projekt, samt inspirerande föredrag från särskilt inbjudna föreläsare som delar med sig av erfarenheter från andra verksamhetsområden än hälso- och sjukvård.


Kontakta oss på:
Vasgatan 36, 
111 52 Stockholm
Sverige
ben.gali@itstechbook.com
Cell: 0700 614 508