Robert Winroth:“Tekniken finns, personalen vill och patienterna är redo!”

I en välkänd rapport om hälsa och IT, står följande att läsa:
“Varför går införande och spridning av nya teknologier och arbetssätt ofta så trögt?”

robertwinroth

– Jo, det finns strukturella problem, och övervinner vi inte dom, så kommer vi inte att lyckas, säger Västerbottens innovationslandstingsråd Robert Winroth (MP).

“Ersättningsmodeller” är en gammal stötesten inom vården. Pudelns kärna är ofta att det inte går att mäta nyttan av vissa verksamheter. Och om man inte vet vad saker och ting kostar – eller vad satsningar ger för “Return On Investment” (ROI) – så är det naturligtvis väldigt svårt, att driva eller styra något.
För innovation inom hälso- och sjukvårdens IT, så har detta varit lite av den “Gordiska knuten” hittills.

I alla fall för innovationslandstingsrådet Robert Winroth:
– Tekniken finns, personalen vill och patienterna är redo. Det finns inga yttre hinder. Men det finns strukturella problem, och övervinner vi inte dom, så kommer vi inte att lyckas.

Det är, (bland annat) å andra sidan, för att lösa problem som detta som tjänsten som innovationslandstingsråd har skapats. Därtill ett formellt innovationsråd, med företrädare från alla berörda verksamhetsområden.
– Jo, det är enbart politiken och högsta tjänstemannaledningen, som kan lösa det här, medger Robert Winroth.

Men vad är då det typiska problemet? Är det en hälsocentral, som numera inte får ersättning för ett videobesök, och som egentligen skulle tjäna på, att allt var som förr?
– Nja, för att inte krångla till det… vi tar det enklaste exemplet, vi tar sjukresor. Om en hälsocentral agerar, för att se till att det blir färre sjukresor, så kommer det inte tillbaka några pengar till hälsocentralen bara för att resorna sparas in, förklarar Robert Winroth.

Han fortsätter:
– Däremot, så kommer den hälsocentralen, att få ta kostnaden, för att ha ordnat till vad som egentligen är en stor besparing. Hälsocentralen kanske måste anställa en person, säg en sjuksköterska, för att detta ska fungera. Den kostnaden ser vi, men vi ser inte kostnadsbesparingen, för det minskade antalet sjukresor. Det “kommer inte tillbaka” en enda krona, fast den här lösningen kanske sparar stora belopp.

Men vad finns det då för lösning, på det här problemet?
– Om vi inte börjar mäta och kostnadssätta… det måste vi göra… om inte vi vet vad någonting kostar, så famlar vi i mörkret. Och det initiativet, kan bara vi ta. Sedan måste vi hitta incitament. Vi måste ha en ersättningsmodell som stödjer innovation, utveckling och implementering. Vi måste ha en tydlig process för hur det här ska göras.

Hur långt har ni kommit med detta i Västerbotten?
– Vi måste utveckla en intern resursfördelningsmodell. I Västerbotten, så kallar vi det för “Värdemodellen”. Vi måste börja mäta utfallet, av det vi gör.

– Vi måste ha ett utfallsmått, om vi skapar ett värde. Men det här är både svårt och resurskrävande. I Västerbotten, så har vi valt strategin att adressera utmaningarna i partnerskap med industrin. Och tack vare att vi gör det på det här sättet, så är jag övertygad om att vi kommer vi att lösa det här problemet.

# Rapporten som det hänvisas till i artikeln, är Institutet för Framtidsstudiers, “Bortom IT – Om hälsa i en digital tid”
# Robert Winroth talar på HoSIT, den 4 oktober 2017