Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk
  • Direktör, SKL

Agneta Jöhnk, direktör, SKL
Agneta är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL. Avdelningen ansvarar för frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa – samt ledarskap, personal- och kompetensförsörjning.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions