Anders Lönnberg

Anders Lönnberg
  • Nationell samordnare för Life Science, Statens Offentliga Utredningar

Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science, Statens Offentliga Utredningar
Anders Lönnberg utsågs 2015 av regeringen till nationell samordnare för life science (livsvetenskap). På hans agenda finns bland annat att utöka samarbetet mellan forskarsamhället, näringslivet och hälsosektorn. Med syfte att stärka den svenska life science-industrin, och bidra till framsteg inom hälsosektorn – såväl som till ekonomisk tillväxt. Han har en bakgrund som statssekreterare vid Socialdepartementet, som riksdagsledamot – och som ordförande för Storstockholms Diabetesförening.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions