Anders Sylvan

Anders Sylvan
  • landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting

Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
Anders är landstingsdirektör för Västerbottens läns landsting sedan 2013, tidigare sjukvårdschef på Gotland. Ett förflutet som allmänkirurg och verksamhetschef under många år vid Norrlands universitetssjukhus. Sedan 90-talet involverad i utveckling och implementering av vårdinformationssystem på verksamhetsnivå.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions