Anders Sylvan

Anders Sylvan
  • Senior Adviser, eHälsomyndigheten

Anders Sylvan, Senior Adviser, eHälsomyndigheten
Anders ärtidigaresjukvårdschef på Gotland och landstingsdirektör i Västerbotten, för närvarande förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken med
klinisk bakgrund som kirurg. Driver ehälsofrågor på regional och nationell nivå. Nu engagerad påeHälsomyndigheten som seniorrådgivareför införandetav den Nationella läkemedelslistan.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions