Anette Falkenroth

Anette Falkenroth
  • CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anette Falkenroth, CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anette Falkenroth är medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sedan 2014. För henne är det viktigast att: ”Patienten är en delaktig och livaktig aktör, i sin vårdprocess. Att personalen upplever att IT-stödet hjälper dem i deras vardag. Men det avgörande, är att teknikdelen blir en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och inte något som ligger utanför”.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions