Anette Thalén

Anette Thalén
  • tjänsteområdesansvarig Invånartjänsterna, Inera AB

Anette Thalén, tjänsteområdesansvarig Invånartjänsterna, Inera AB
Anette Thalén arbetar som tjänsteområdesansvarig för Invånartjänsterna på Inera AB. Hon har lång erfarenhet inom ledning av IT-utveckling, förvaltning och förändringsarbete. Rollen som tjänsteområdesansvarig innebär ett affärsansvar för respektive tjänst som omfattar ansvar för behov, innehåll, leverans, ekonomi och kvalitet under tjänsternas hela livscykel.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions