Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand
  • VD, Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
Anna Lefevre Skjöldebrand är sedan 2006 vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar närmare 170 medlemsföretag. Anna har expertkunskap inom medicinteknik, det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt fördjupad kunskap om det medicintekniska regelverket samt eHälsoutvecklingen i Sverige och Europa.

Anna Lefevre Skjöldebrand har en Jur. Kand och en ekonomutbildning från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som advokat på advokatfirman Delphi & co, som affärsjurist på Ernst & Young samt som bolagsjurist på IT-företaget Front Capital Systems (idag Sunguard).

Idag är Anna även aktiv i Cocirs styrelse. Cocir är den europeiska branschorganisationen för tillverkare av bild- och IT-lösningar för hälso- och sjukvården. I Sverige är Anna invald i eHälsomyndighetens styrelse, hon är ledamot i Läkemedelverkets insynsråd samt styrelseledamot i Swecare och SIS.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions