Anna Starbrink

Anna Starbrink
  • Landstingsråd, Stockholms Läns Landsting

Anna Starbrink (L), Landstingsråd, Stockholms Läns Landsting
Anna Starbrink är landstingsråd i Stockholms läns landsting, med ansvar för vård och kultur för fler än två miljoner stockholmare, och för över 40 000 medarbetare. Jag vill bidra i samhällsutvecklingen och vara en liberal röst där viktiga beslut fattas. Hon leder Liberalernas nationella välfärdskommission, vars uppdrag är att formulera en ny, liberal politik inom det breda välfärdsfältet, På sin hemsida skriver hon:
“God hälsa är viktigt för varje människa. Det ger oss frihet och kraft, att kunna förverkliga våra drömmar. Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd vill jag bidra till en god hälsa och förebygger ohälsa. Och jag strävar efter en hälso- och sjukvård som ser hela människan. Jag vill stärka patienternas ställning i vården och öka valfriheten. Det arbetar jag för varje dag”.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions