Åsa Rudström

Åsa Rudström
  • Koordinator RISE Data Science och forskare, RISE SICS

Åsa Rudström, Koordinator RISE Data Science och forskare, RISE SICS
Dr. Åsa Rudström är senior forskare på industriforskningsinstitutet RISE SICS. Med en doktorsgrad i människa-dator-
interaktion från Stockholms Universitet och en bakgrund i AI och maskininlärning har Åsa lett och deltagit i många samarbetsprojekt kring industriella frågor. Hennes huvudintresse är hur tekniken kan tas i bruk av människor och organisationer. Idag är hon också koordinator för initiativet RISE Data Science som bedriver avancerad forskning inom skalbara plattformar, maskininlärning och artificiell intelligens.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions