Bång Anders Norén

Bång Anders Norén
  • Business developer, Karolinska Universitetssjukhuset

Bång Anders Norén, Business developer, Karolinska Universitetssjukhuset
Bång Anders Thorburn Norén har sin bakgrund i logistisk. Han har under de sista åren arbetat med att analysera och utveckla business operations, för Karolinska Universitetssjukhuset, på en strategisk nivå. Det inkluderar planering och uppföljning för overall production. Surgery, köer, återintagning etc. Hans styrka, är att han kan transformera data till omfattande visualiseringar, som är både enkla att förstå och intressanta business-mässigt. Detta tillför dessutom insikter och värde.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions