Benny Eklund

Benny Eklund
  • Grundare, ”Journalen via nätet”

Benny Eklund, Grundare, ”Journalen via nätet”

Eklund har varit involverad i ett antal europeiska projekt, ordförande för arbetsgruppen i Carelinks arbete med patientportaler. Eklund har varit medförfattare i vetenskapliga rapporter inomområdet e-hälsa och har varit inbjuden talare till konferenser både i Europa, Kanada, USA och Taiwan. Benny Eklund har även varit samordnare för det EU-finansierade Projektet “Sustains”, vilketvar grunden patienters elektroniska tillgång till journaler.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions