Bitte Fritzson

Bitte Fritzson
  • Enhetschef, Socialstyrelsen

Bitte Fritzson, Enhetschef, Socialstyrelsen
Bitte arbetar som enhetschef på enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik på Rättsavdelningen på Socialstyrelsen. De ansvarar för att ta fram föreskrifter och allmänna råd på hälso- och sjukvårdens område och delta som juridiska experter i olika sammanhang som rör hälso- och sjukvård.

My Sessions