Bitte Fritzson

Bitte Fritzson
  • Enhetschef, Socialstyrelsen

Bitte Fritzson, Enhetschef, Socialstyrelsen
Bitte Fritzson arbetar som enhetschef på enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik på Rättsavdelningen på Socialstyrelsen. Där hon är med och ansvarar för att ta fram föreskrifter och allmänna råd på hälso- och sjukvårdens område. Hon deltar även som juridisk expert, i olika sammanhang som rör hälso- och sjukvård.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions