Carl-Gunnar Höglund

Carl-Gunnar Höglund
  • chef för förvaltning och support, Inera AB

Carl-Gunnar Höglund, chef för förvaltning och support, Inera AB
Carl-Gunnar Höglund är chef för förvaltning och support på Inera AB inom tjänsteområdena Invånartjänster / 1177 Vårdguiden. Han har mer än 30 års erfarenhet inom områdena management, förvaltning, innovation och utveckling för områdena medicinsk teknik, e-Hälsa, telemedicin och IT.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions