Cecilia M Karlsson

Cecilia M Karlsson
  • eHälsostrateg, Landstinget i Värmland

Cecilia M Karlsson, eHälsostrateg, Landstinget i Värmland
Med dryga 15 år som ledare i olika positioner inom offentligt driven akutsjukvård och privat äldreomsorg, växte intresset för framtidens digitala möjligheter inom både sjukvård och omsorg. Sedan ett år tillbaka arbetar Cecilia som E-hälsostrateg i Landstinget i Värmland och ingår i hälso och sjukvårdsledningen. Cecilia representerar landstinget i Ineras Programråd ingår i flera styrgrupper i de utvecklingsområden inom invånartjänster som drivs via Inera. Under 2016 drev hon implementeringen av Journalen via nätet, har ett övergripande ansvar för e-hälsoutvecklingen i landstinget, med flera pågående projekt däribland piloten med KRY.se.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions