Clarence Jacobson

Clarence Jacobson
  • VD på Evondos AB

Clarence Jacobson, VD på Evondos AB

Clarence Jacobson, VD på Evondos AB. Norrlänning med gedigen erfarenhet av trygghetsskapande tjänster och digitalisering i flera branscher. Ansvarig för leverans av Evondos tjänst för patientsäker och robotiserad läkemedelshantering för framförallt de äldre i kommunernas hemsjukvård.

evondos - Official partner of HoSIT Stockohlm 2019

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions