Daniel Forslund – old

Daniel Forslund – old
  • Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Daniel Forslund (L) innovationsråd, Stockholms läns landsting
Daniel är Sveriges första innovationslandstingråd. Han arbetar inom Stockholms läns landsting med ansvar för innovation, eHälsa, IT-utveckling och patientnära tjänster. Daniel Forslund är statsvetare (pol mag) och arbetade tidigare, som chefsstrateg för vårdutveckling på Vinnova. Innan dess, som kansliråd på Socialdepartementet, med ansvar för regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Han har erfarenhet från kvalificerat förhandlings- och lagstiftningsarbete. Han var också ansvarig för en rad internationella samarbetsprojekt, på eHälsoområdet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions