Daniel Forslund

Daniel Forslund
  • Bitr. Regionråd (L) i Region Stockholm

Daniel Forslund, bitr. Regionråd i Region Stockholm, Ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, Ordförande SKL:s Beredning för digitalisering

Daniel Forslund blev utsedd till Sveriges första innovationslandstingråd, ett uppdrag som han arbetade med i flera år. Han har arbetat inom Stockholms läns landsting med ansvar för innovation,
e-hälsa, IT-utveckling och patientnära tjänster. Han är i grunden statsvetare (pol mag) och arbetade tidigare som chefsstrateg för vårdutveckling på Vinnova. Han har även varit kansliråd på Socialdepartementet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions