Dick Lindberg

Dick Lindberg
  • Utredare, Socialstyrelsen

Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen
Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen och har flera uppdrag inom området e-hälsa och välfärdsteknik. Han är bland annat projektledare för den årliga uppföljningen av välfärdsteknik- och e-hälsoutvecklingen i kommunerna och ansvarar för den årliga rapporten ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna”. Någon har kallat rapporten för “e-hälsobarometern”.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions