Dorthe Klith

Dorthe Klith
  • Kontorchef i Sundhedsplanläggning, Region Midtjyllands administration

Dorthe Klith, kontorchef i Sundhedsplanläggning, Region Midtjyllands administration
Dorthe har arbetat med Sundhedsplanläggning i 15 år, och har genom de senaste åren på strategisk nivå, ägnat sig åt att skapa bättre och mer sammanhängande förlopp for patienterna. Via sjukhus, kommuner och praktiserande läkare.
Dorthe har en kandidatexamen i Statskundskab från Aarhus Universitet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions