Dr Göran Karlström

Dr Göran Karlström
  • VLL Med.Dr., Överläkare, Värmlands Läns Landsting

Dr Göran Karlström, VLL Med.Dr., Överläkare, Värmlands Läns Landsting
Göran Karlström är anestesi- och intensivvårdsläkare med chefskarriär i tre landsting sedan 1996 och sedan 1981 bred användare av IT i jobbet som forskare, läkare och chef. Sedan 2012 är han ansvarig för Värmlands programkontor för vårdutveckling Pegasus och objektägare för de ca 60 IT-system som är klassade som patientjournal. Han är chef för den Verksamhetsnära IT-förvaltningen, Värmlands representant i Ineras strategiska råd och engagerad i flera nationella och internationella projekt och ledde skapandet av Värmlands testbäddsprojekt Nordic MedTest 2011-2013. Han har vidare ett stort kvalitetsintresse och har varit VD för Svenska Intensivvårdsregistret 2001-2013. Han är i dag ansvarig, bland annat, för Värmlands IT-strategi.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions