Elin Karlsson

Elin Karlsson
  • Ordförande RLIM, 2a vice ordförande, Sjukhusläkarna

Elin Karlsson, ordförande RLIM, 2a vice ordförande, Sjukhusläkarna
Elin är specialistläkare i kirurgi vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon kombinerar det kliniska arbetet, med fackligt arbete, såväl lokalt i Sörmland som på central nivå.
Elin är även ledamot i Läkarförbundets styrelse, 2a vice ordförande i Sjukhusläkarnas styrelse och vice ordförande i Sörmlands läkarförening. Hon är ordförande i Rådet för Läkemedel, IT och medicinteknik, inom Läkarförbundet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions