Elisabeth Wallenius

Elisabeth Wallenius
  • Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Bakgrunden till Elisabeths engagemang inom funktionsrättspolitiken är hennes dotter som har ett komplicerat och mycket sällsynt missbildningssyndrom. Detta tillsammans har gett henne kunskap och erfarenhet och utifrån denna har hon skapat och drivit Riksförbundet Sällsynta Diagnoser under 20 år fram till i mars i år, då hon valdes till ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions