Emma Tonnes

Emma Tonnes
  • Driver, utvecklar och förvaltar på Ung Cancer

Emma Tonnes, driver, utvecklar och förvaltar på Ung Cancer

Emma ansvarar övergripande för att utveckla organisationen samt för strategier, ekonomi och personal. Hon ansvarar också för externa relationer med företag, samarbetspartners och sponsorer. Emma har tidigare varit regionchef för organisationen Företagarna Stockholms län/Mälardalen och Gotland. Hon har också lång erfarenhet inom både ideellt arbete och entreprenörskap på olika plan.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions