Erik Frisk

Erik Frisk
  • Utredare, eHälsomyndigheten

Erik Frisk, utredare, eHälsomyndigheten
Erik Frisk arbetar som utredare på enheten Strategi och samordning på E-hälsomyndigheten efter att under de senaste 5 åren varit aktiv inom FN, främst i Östra och Södra Afrika. Erik har, i nära samarbete med lokala regeringar, implementerat innovationsprojekt med stort fokus på eHälsa som fått flera internationella utmärkelser.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions