Erik Reinicke

Erik Reinicke
  • Projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland

Erik Reinicke, projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland
Erik är projektledare med sjuksköterskebakgrund inom Region Östergötland. I regionen har han arbetat som sjuksköterska och ledare inom vård och IT. Han har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med leverantör och implementationsprojekt av versionsuppgradering i regionens datajournal.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions