Erika Ericsson

Erika Ericsson
  • Strateg, eHälsomyndigheten

Erika Ericsson, Strateg, eHälsomyndigheten
Erika jobbar b la med standarder eHälsomyndigheten. Myndigheten har i uppdrag att ta fram en plan för långsiktig nationell förvaltning av standarder på e-hälsoområdet. Tanken är att förvaltningsorganisationen ska drivas både av vårdgivarnas och av it-leverantörernas behov av standardiserade informationsresurser.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions