Eva Helmersson

Eva Helmersson
  • Patient, Selfcare Academy

Eva Helmersson, Patient, Selfcare Academy

ären aktiv och engagerad patient med många årserfarenhet av patientrörelsen. Eva var tidigare informatör och projektledare på Neuroförbundet . Idag är hon ordförande för stiftelsen Selfcare Academy, patientföreträdare i Svenska MS-registret och ären ofta anlitad föreläsare. Eva har tidigare varit med och tagit fram Neurorapporten om ehälsa ur ett patientperspektiv, genomfört en
stor nationell undersökning om patienternas behov och önskemål om digitala produkter och tjänster och är ofta anlitad när det kommer till att ta fram nya produkter för patienter som appar och hjälpmedel.
Vid bordet har vi en mini workshop om patientmedverkan i vården och diskuterar fördelar och nackdelar.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions