Eva Helmersson

Eva Helmersson
  • Patientföreträdare, Neuroförbundet / Inspirerad

Eva Helmersson, Patientföreträdare, Neuroförbundet / Inspirerad
Eva Helmersson är en engagerad patient, med många års erfarenhet av patientrörelsen och patientdelaktighet. Hon är aktiv inom Neuroförbundet som bland annat diagnosstödjare.
Eva är patientföreträdare i styrgruppen för Svenska MS-registret och flera andra sammanhang.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions