Evamaria Nerell

Evamaria Nerell
  • Utredare, Socialstyrelsen

Evamaria Nerell, utredare, Socialstyrelsen
Evamaria arbetar på Socialstyrelsen med utbildning och implementering aveHälsa, välfärdsteknik och digitalisering av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Hon ansvarar
och har producerat de digitala utbildningarna Digital verksamhetsutveckling ivården, Juridiskt stöd för dokumentation,eHälsa och välfärdstekniki socialtjänsten och Etik och integritet vid införande avvälfärdsteknik.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions