Evamaria Nerell

Evamaria Nerell
  • Utredare, Socialstyrelsen

Evamaria Nerell, utredare, Socialstyrelsen
Evamaria Nerell är utredare på Socialstyrelsen på enheten Kunskapstillämpning. Hon arbetar med implementering och kunskapsstöd kring digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Just nu är Nerell bland annat projektledare för vidareutvecklingen av webbplatserna Juridiskt stöd för dokumentation och Digital verksamhetsutveckling i vården som bägge lanserades januari 2018.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions