Ewy Hammarstedt

Ewy Hammarstedt
  • Projektledare Strukturerad vårddokumentation Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), Region Stockholm

Ewy Hammarstedt, Projektledare Strukturerad vårddokumentation Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), Region Stockholm

Ewys nuvarande roll är som projektledare för strukturerad vårddokumentation, Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), Region Stockholm.
Hon har mångårig erfarenhet från chefsuppdrag inom vårdverksamhet, IT och eHälsa (i Region Uppsala och Stockholms läns sjukvårdsområde).

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions