Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt
  • Chef, affärsutveckling och public affairs, Aleris

Filippa Reinfeldt, Chef, affärsutveckling och public affairs, Aleris
Filippa Reinfeldt är ansvarig för affärsutveckling och omvärldskontakter på koncernnivå i Aleris. Filippa har dessförinnan under en lång period innehaft ledande politiska uppdrag inom kommun och landsting, bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Täby och som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon har också varit Moderaternas talesperson i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor och därmed haft en ledande roll i utvecklingen av partiets politik när det gäller reformer som syftar till att stärka den enskildes rättigheter och bidra till ökad mångfald och valfrihet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions