Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt
  • Chef, affärsutveckling och public affairs, Aleris

Filippa Reinfeldt, Chef, affärsutveckling och public affairs, Aleris
Filippa Reinfeldt är ansvarig för affärsutveckling och omvärldskontakter på koncernnivå i Aleris. Filippa har dessförinnan under en lång period innehaft ledande politiska uppdrag inom kommun och landsting, bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Täby och som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon har också varit Moderaternas talesperson i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor och därmed haft en ledande roll i utvecklingen av partiets politik när det gäller reformer som syftar till att stärka den enskildes rättigheter och bidra till ökad mångfald och valfrihet.

My Sessions