Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt
  • Keynote Speaker

Göran Stiernstedt, keynote Speaker, Infektionslläkare docent

Keynote Speaker
70 år, pensionär. Infektionsläkare, docent. Tidigare bl.a. sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, biträdande landstingsdirektör i Stockholm och chef för vård och omsorg på SKL.

Tidigare på regeringens uppdrag utrett sjukvårdenseffektivitet och processen vid utskrivning från sjukhus. I övrigt föreläsningar, styrelseuppdrag och konsultuppdrag. Ordförande i flera landstingsägda sjukhusbolag i Stockholm (Danderyd, Södersjukhuset och Södertälje). Sitter också i styrelserna för Karolinska Institutet och Försäkringskassan.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions