Håkan Eriksson

Håkan Eriksson
  • Professor Emeritus, Karolinska Institutet

Håkan Eriksson, Professor Emeritus, Karolinska Institutet

Leg. läk. och professor em vid Karolinska institutet. Biträdande huvudsekreterare i Medicinska forskningsrådet perioden 1978 – 1995 och sekreterare i Regeringens forskningsberedning pe-rioden 1991 -1994. Under perioden 1997-2008 koordinator för området ”Hälso- och Sjukvård” inom KK- stiftelsen och härvid bl a programansvarig för programmen “IT inom Hälso- och Sjuk- vården”, ”Swedish Brain Power”, ”IT- demonstratorer inom Hälso- och Sjukvård” och ”Visuali-se-ring”. Ordförande i den av Regeringen 2001 tillsatta SOU- arbetsgruppen ”Vård ITiden” år 2002. Har publicerat ca 130 vetenskapliga artiklar inom området reproduktionsendokrinologi och skrivitartiklar och hållit föredrag om medicinsk forskning och IT och dessas möjliga effek-ter på  tvecklingen inom det framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Författare till boken ”Pa-tient.nu” 2012 och medförfattare i boken ”Diagnos Sverige” 2018. Hu-vudintressen gäller bl a hur
kunskapsöverföringen mellan medicinsk forskning och til-lämpad vård kan effektivise-ras samt hur IT kan utnyttjas inomdiagnostik, terapi och ut-bildningen inom hälso- och sjukvården.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions