Hans Erik Henriksen

Hans Erik Henriksen
  • CEO, Healthcare DENMARK

Hans Erik Henriksen, CEO, Healthcare DENMARK
Hans Erik Henriksen är CEO för Healthcare DENMARK. Healthcare DENMARK är en offentlig/privat partner-organisation, med ett landsomfattande mandat, att lansera danska healthcarelösningar och kompetenser utomlands. Partnerskapet är ett ramverk, som sammanför internationella partners, med effektiva danska lösningar.
Healthcare DENMARK företräder inte enskilda företag.
Hans Erik har en solid healthcare-bakgrund från olika beslutande befattningar, de senaste 20 åren.
Han var tidigare CEO, för det innovativa healthcare-IT företaget Cetrea.
Före Cetrea-uppdraget, var han ansvarig for IBM Healthcare and Life Sciences in the Northern och öst-Europa.
Sedan 2008, har han varit med som styrelsemedlem i ett antal olika healthcare och healthcare-IT företag. För några år sedan var han medlem i den danska regeringens ”Growth team for Healthcare and welfare solutions”.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions