Hans Winberg

Hans Winberg
  • Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
LHC är en akademisk och gränsöverskridande tankesmedja som samla aktörer och intressen från hela systemet som utgör hälsa, vård och omsorg. För närvarande arbetar LHC i olika
projekt där vi undersöker transformationen till morgondagens betydligt mer personaliserade läge. Drivande är att undersöka vad medicinska och digitala revolutioner kräver av oss som
utformar, påverkar och lever i systemet. .LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av drygt 30 organisationer från olika delar av sektorn. Sedan 2009 är LHC en oberoende och icke vinstdrivande stiftelse

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions