Hans Winberg

Hans Winberg
  • Generalsekreterare, Leading Health Care

Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care
Hans Winberg leder Leading Health Care. LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, samt sprida information om detta. LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av ca 30 organisationer från olika delar av sektorn. Sedan 2009 är LHC en oberoende och icke vinstdrivande stiftelse.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions