Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren
  • Ordförande, Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
Heidi Stensmyren, är verksam specialist i anestesi på Danderyds sjukhus. Hon har varit ledamot i läkarförbundets centralstyrelse sedan år 2006. I nästan fyra år, har hon varit förste vice ordförande i läkarförbundet. Dessförinnan var Heidi Stensmyren andre vice ordförande i cirka två år. Bland hennes fackliga meriter märks bland annat ordförande i Stockholms läkarförening och ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf). Heidi Stensmyren har under många år, representerat läkarförbundet i internationella sammanhang.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions