Helena Nilsson

Helena Nilsson
  • Enhetschef Västerås stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Helena Nilsson, Enhetschef Västerås stad, Vård- och omsorgsförvaltningen

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat på sjukhus, landsting, landstingsgemensam nivå, myndighet och nu kommunal
verksamhet. Arbetar sedan april 2018 i Västerås stad som enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning.

 

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions