Henrik Ahlén

Henrik Ahlén
  • strateg eHälsa, Sopra Steria

Henrik Ahlén, strateg eHälsa, Sopra Steria

Henrik Ahlén har lång erfarenhet som strateg och produktionsledare inom utveckling av digitala hälsotjänster med fokus på nytta och användbarhet för både den offentliga sjukvården och life-science-industrin.

Han verkar ofta som affärsutvecklande katalysator förutvecklingsprojekt, från behovsanalys och idéutveckling till produktion och implementering. Henrik håller sig uppdaterad inom den snabba eHälsoutvecklingen och är en flitigt anlitad debattör, skribent och moderator ie Hälsosammanhang med stort internationellt nätverk.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions