Inger Ros

Inger Ros
  • Förbundsordförande, HjärtLung

Inger Ros, förbundsordförande, HjärtLung
Riksförbundet HjärtLungs kongress valde för två år sedan Inger Ros till tre nya år vid posten som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.
Då sade hon:
– Jag tackar för förtroendet och känner att vi har vind i seglen med vårt viktiga arbete för landets alla hjärt- och lungsjuka. Under mina år som HjärtLungs ordförande har jag sett hur patienten fått en allt mer framträdande och mer aktiv roll i forskningen och i frågor som rör vården och dess organisation. Bland annat har vi tillsammans med hjärtsjukvården tagit fram en ny modell för rehabiliteringen efter hjärtinfarkt och vi driver på för att alla astma/KOL-mottagningar ska bli certifierade.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions