Jan-Erik Ingwall

Jan-Erik Ingwall
  • Inspektör, IVO

Jan-Erik Ingwall, Inspektör, IVO

Jan-Erik har ett förflutet som distriktssköterska och verksamhetschef inom primärvården. Sedan 2013 jobbar han som inspektör på IVO.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions